logo

Menu

Jarná údržba a spustenie jazierka

Čo všetko je dobré skontrolovať pred samotným spustením jazierka?

1. Možné odstránenie vodného kameňa z povrchu fólie v kúpacej zóne

Kvôli tvrdosti dopúšťanej vody sa na povrchu fólie v kúpacej zóne (steny ale hlavne na dne) sa časom (1-2 -3 roky) vytvorí veľmi ťažko odstrániteľná vrstva vodného kameňa, ktorá nemusí znamenať len estetický problém, ale tento povrch vodného kameňa sťažuje údržbu, odstránenie povlaku rias pri priebežnom čistení.

Ako odstrániť vodný kameň z povrchu fólie?

Máme tri možnosti ako bojovať proti vodnému kameňu :

a, zabránenie vytvorenia povlaku vodného kameňa

b, odstránenie vodného kameňa

c, kombinácia predošlých dvoch

 

a, Prevencia proti vytvoreniu povlaku vodného kameňa spočíva v prvom rade v uskutočnení rozboru vody aj na tvrdosť. V závislosti od zistenej hodnoty odporúčame upraviť vodu magnetom - v praxi sa osvedčil, alebo použiť s cieľom dosiahnuť lepší výsledok zariadenie na zmäkčenie vody, ktoré úplne odstráni tvrdosť z vody, ktoré by mohlo byť použité aj pre domácnosť. Ako prevenciu je možne použiť aj dažďovú vodu na dopúšťanie, ale musí byť odkalená od prachu. V praxi sa zachytáva cisternami a v prípade potreby sa dopúšťa do jazierka.

b, Odstránenie vytvoreného povlaku vodného kameňa môžeme uskutočniť len po úplnom vypustení vody. Z hľadiska vodných rastlín práve jarné obdobie je pre tento úkon najideálnejšie. Na odstránenie použijeme kyselinu chlorovodíkovú, dostať ju pod obchodným názvom Decalcit Super

Pri čistení potrebujeme vysokotlakový čistič, ponorné čerpadlo a ochrannú odev. Po vyčistení fólie týmto prípravkom fólia je ako nová. Pri vysokej hladine spodnej vody je potrebné súčasne s odčerpávaním jazernej vody odčerpávať aj spodnú vodu pomocou ďalšieho ponorného čerpadla. Toto čerpadlo sa umiestni do rúry vedľa jazierka, ktorá je napojená na drenážny systém jazierka. Odčerpávanie spodnej vody musí trvať tak dlho, kým sa nenapustí voda do jazierka.

Tejto problematike sa bližšie venujeme článku TU.


2. Uvedenie biologického filtračného systému do prevádzky, sledovanie činnosti

Kedy by sme mali uviesť biologický filtračný systém do prevádzky?

Biol. filtračný systém by sa mal uviesť do prevádzky koncom zimy ( zač. marca ) akonáhle začnú teploty v jarnom období stúpať. Spúšťanie systému by sme nemali odsunúť na mesiac máj. Odporúčame spustenie uskutočniť do polovice apríla max. konca apríla.

Prečo je dôležité včasné spúšťanie systému?

O čistotu vody v jazierku sa starajú užitočné kultúry baktérií, ktoré odoberajú živiny pred riasami. Tie sa začnú vytvárať len keď teplota stúpne nad 5 –10 °C a keď začne prúdiť voda cez biologický filter. Čím neskôr uvedieme filtračný systém do prevádzky, tým viac rias sa môže dovtedy vo vode vytvoriť. (riasy za začnú intenzívnejšie množiť pri teplotách vody nad 10 °C) 

Ako postupovať pri spustení filtrácie jazierka?

Postup spustenia filtrácie jazierka je u každého zariadenia individuálny avšak hlavné úkony pri spustení biologickej filtrácie sú rovnaké:

a, dopúšťanie vody - optimálna hladina, dostatok vody na jarné povysávanie

b, kontrola technického stavu čerpadiel, sacieho koša čerpadiel, ventilov

c, namontovanie čerpadiel a ventilov do šachty

d, odvzdušnenie čerpadiel zavodnením potrubí cez odvzdušňovacie otvory (pri okraji jazierka)

e, Nastavenie chodu čerpadiel na časovom spínači

Čerpadlo na biologickú filtráciu ( čerpadlo č.1 )musí byť v prevádzke 24 hodín denne. Skimmerové čerpadlo ( čerpadlo č.2 )by malo byť v prevádzke aspoň 6-10 hodín denne.

 

 

3. Povysávanie jazierka. Vyčistenie stien a kameňov, povysávanie dna kúpacej zóny ako aj brehových zón od nečistôt, ktoré sa počas zimy nahromadili.

Ako často treba povysávať  jazierko počas roka?

Vaše jazierko je živým organizmom s biologickou filtráciou, ktorá je doplnená mechanickým filtrom (bubnový alebo tlakový filter). Nemáme možnosť - ako pri chemicky ošetrovaných bazénoch –aplikovať na nastavenie pH vody kyselinu sírovú, na nastavenie obsahu chlóru chlórové tabletky alebo tekutý chlór, vločkovať riasy chemickým vločkovačom, týždenne zabíjať riasy algicídom.

Intenzita vysávania kúpacieho jazierka závisí hlavne od:

- správneho chodu čerpadiel

- od kvality dopúšťanej vody (viď odsek rozbor a úprava dopúšťanej vody) - od obsahu živín z dopúšťania

- od činnosti a kondície baktériových kultúr a optimalizácie ich životných podmienok v jazierku

- od stupňa rozvoja rias a stupňa aktívneho potlačenia rozvoja rias (zníženie obsahu živín v jazierku mech. Filtráciou, biol. vločkovaním, viazaním živín, ničenie rias v prípade premnoženia....)

- od pravidelnosti a dôkladnosti údržby

- od nárokov na čistotu prostredia v jazierku

V závislosti od týchto faktorov sa potreba vysávania jazierka pohybuje v rozmedzí cca 7 až 30 dní. Spôsoby ako predĺžiť intervaly vysávania – optimalizovať vytváranie sa rias - budeme podrobnejšie opisovať v samostatnom príspevku - Optimalizácia obsahu živín - tvorby rias v jazierku.

Aké čistiace pomôcky by nemali chýbať pri údržbe?

Pred údržbou – vysávaním by sme mali skontrolovať kompletnosť a funkčnosť  čistiacich pomôcok.

- nastaviteľná teleskopická tyč-plávajúca modrá hadica na vysávanie DN 38, DN 50

- hadicový tŕň, skimerový tanier na pripojenie hadice k sacej tryske

- podberák hlboký (pripojiteľný k teleskopickej tyči)

- sacia hlava na vysávanie (pripojiteľná k teleskopickej tyči)

- kefa na čistenie stien (pripojiteľná k teleskopickej tyči)

- spojlerkefa na čistenie stien kúpacej zóny (pripojiteľná k teleskopickej tyči)

- drôtená kefa na odstránenie vodného kameňa (pripojiteľná k teleskopickej tyči)

- lievik na vysávanie štrkových zón - len ak sú rastlinné zóny

- náhradný košík pre skimmer

- náhradný košík pre čerpadlo

- funkčnosť čistiaceho robota, kvalita filtračného vaku

Všetky potrebné čistiace pomôcky nájdete na našom E-shope.

 

 

4. Výmena absorpčných kameňov vo filtroch, výmena UV žiarovky v UV lampách, výmena filtračného substrátu v tlakovom filtri - ak je nim jazierko vybavené.

Prečo je dôležitá výmena absorbčných kameňov vo filtroch?

Absorpčné kamene Phossless viažu z vody fosforečnany - hlavnú živinu pre tvorbu rias v jazierkach. Absorpčnú schopnosť si zachovajú cca 6 mesiacov, čiže 1 sezónu sú vhodné na použitie.

Prečo je dôležitá výmena UV žiarovky v UV lampách?

Životnosť UV žiarovky je obmedzená (daná výrobcom) a preto postupne stráca účinnosť. Z dôvodu spoľahlivého zabíjania rias a zaistenia čírosti vody odporúčame výmenu týchto žiaroviek vykonať každý rok.

Prečo je dôležitá výmena filtračného substrátu v tlakovom filtri?

Filtračný substrát v tlakovom filtri zachytáva voľné živiny z vody (hlavne fosfor) a mechanické nečistoty. Každoročnou výmenou substrátu v tlakovom filtri sa obnoví zachytávacia schopnosť pre živiny a znižuje sa obsah živín pre tvorbu rias. Pri  nevymenení filtračného substrátu v tlakovom filtri hrozí uvoľnenie sa v predošlom roku zachytených živín naspäť do jazierka a zvýšená tvorba rias.

Pred začatím sezóny, ( v prípade silného výskytu vodného kameňa aj počas sezóny ) odporúčame odvápnenie komponentov filtračného systému jazierka ( sitá bubnového filtra, ochranné sklo UV lampy ...) Decalcitom. Návod na odstránenie vodného kameňa z jazierkovej technológie nájdete TU.


5. Rozbor a úprava dopúšťanej vody

Prečo je dôležitý rozbor a kvalita dopúšťanej vody?

Kvalita dopúšťanej vody významne ovplyvňuje výskyt rias. Preto nie je jedno akú vodu používame. (Podobne ako u áut po natankovaní benzínu do naftového motora, dochádza k poruche činnosti). 

Ktoré ukazovatele kvality vody majú vplyv na biologickú filtráciu a na tvorbu rias ?

Ukazovatele kvality vody ktoré buď priamo podporujú tvorbu rias alebo blokujú činnosť užitočných baktérií (ktoré odoberajú živiny pred riasami) sú nasledovné :

- tvrdosť vody udávaná v mmol/l, alebo v °DH ( celková tvrdosť podľa nemeckej stupnice tvrdosti )

- sírany SO4, mg/l

- dusitany NO2, mg/l-organické fosforečnany = hodnota organických fosforečnanov sa získava z rozdielu hodnôt celkových fosforečnanov a anorganických fosforečnanov

- celkové fosforečnany -určené s presnosťou na 3 desatinné miesta v mg/l

- anorganické fosforečnany (ortofosforečnany) -určené s presnosťou na 3 desatinné miesta v mg/l

 

6. Optimalizácia obsahu živín – tvorby rias v jazierku a optimalizácia činnosti biologickej filtrácie.

Čistú vodu v jazierku s obmedzenou tvorbou rias dosiahneme vtedy, keď sa zníži obsah živín (hlavne fosforečnanov) pre tvorbu rias. Zníženie obsahu živín v jazierku vieme dosiahnuť 3 spôsobmi:

a, zabránime tomu aby sa nežiaduce živiny dostali do jazernej vody ako napr:

- rozborom dopúšťanej vody  a následne prijmeme opatrenia na zníženie jej obsahu

- zabránením toho, aby sa cez okraj jazierka dostala voda po daždi do jazierka

- opatrne hnojiť trávnik v blízkosti jazierka atď...

- použijeme v jazierku materiály ktoré neuvoľňujú do vody živiny

b, zachytíme, fixujeme živiny v jazierku

- napr. v jarnom období do 15°C vody môžeme použiť hasené vápno na fixáciu fosforečnanov, vznikne ťažko rozpustný fosforečnan vápenatý,

- v praxi sa osvedčil použitie vločkovača WM Heinz

- pri napúšťaní jazierka vodou môžeme použiť síran hlinitý, vznikne nerozpustný vyzrážaný fosforečnan hlinitý

- biologickým vločkovaním vločkovačom Oase Pondclear = vytvoria sa filtrami zachytiteľné  vločky, ktoré na seba viažu živiny, odstránením vločiek znížime obsah živín.

c, optimalizáciou životných podmienok baktérií vo filtračnej zóne jazierka. Znamená to vylepšenie činnosti baktérií vo filtračnej zóne jazierka atým sa zvýši fixácia fosforečnanov baktériami. Nad teplotou vody 15°C sa začínajú vo filtračnej zóne intenzívne množiť baktérie, ktoré zvody viažu fosforečnany. K tomu, aby sa intenzita množenia baktérii nespomalila, ale stále rovnomerne prebiehala počas celej sezóny je potrebný prísun potrebných živín pre rozvoj baktérií.

- preto sa odporúča tzv. prihnojovanie jazierok pomaly rozpustným dusíkatým hnojivom. 

- ďalej to je napr. odstránenie inhibičných látok zvody alebo vplyvov, ktoré blokujú rozvoj baktérií vo filtračnej zóne

 

7. Starostlivosť o vodné rastliny, dosadenie, preriedenie

Vodné rastliny je potrebné vyčistiť od odumretých rastlinných častí. Hustota rastlín by mala byť taká, aby sa dalo medzi rastlinami zvonom na vysávanie povysávať. Na jar je ideálne obdobie na dosadenie vodných rastlín. Najlepšie sa darí týmto druhom:

Vyššie vodné rastliny: Phragmithes communis, Typha laxmanii, Scirpus lacustris, Scirpus lacustris Albescens, Cyperus longus

Nižšie druhy v. rastlín: Iris kaempferii, Iris versicolor, Phragmites Variegata, Acorus calamus, Typha laxmanii, Lytrium salicaria, Leknám sa kvôli nízkej hladine živín nedarí ( nekvitnú bohato, listy majú malé ).

V prípade dosadenia rastlín, vodné rastliny sadíme s očistenými a opláchnutými koreňmi priamo do štrku v jazierku.

Preriedenie zahustených skupín vodných rastlín musíme uskutočniť ohľaduplne, aby sme pri vyberaní rastlín neuvoľnili do vody rastlinný substrát bohatý na živiny, ktorý je zapracovaný pod rastlinami a nevyvolali tým tvorbu rias.

Ako postupovať pri preriedení vodných rastlín? 

Najprv by sme mali okolo vodnej rastliny, ktorú chceme preriediť odkryť štrk do hĺbky cca 10 cm. Následne nožnicami odrežeme nepotrebnú časť rastliny. Oddelenú rastlinu pomaly a opatrne vytiahneme zo štrku. Po odstránení nepotrebných rastlinných častí, zvyšné korene prihrnieme naspäť štrkom, aby sa neuvoľnili z rastlinného substrátu živiny do vody.


Počet produktov v tejto kategorií: 84

 123 >>

Bazénová hadica na prepojenie filtrácie a ...
Kód produktu: 61380001

Bazénová hadica na prepojenie filtrácie a ...
Kód produktu: 6132000

Bazénová kefa krátka - 26 cm slúži na ...
Kód produktu: 603002

Ručná kefa na čistenie stien bazéna.
Kód produktu: 603021

Šerpad slúži na čistenie povrchu stien ...
Kód produktu: 3110013

Sieťka dnová Profi je určená k napojeniu ...
Kód produktu: 604203

Sieťka hladinová Profi je určená k napojeniu ...
Kód produktu: 604103

Biely mikrokryštalický prášok pravidelnej ...
Kód produktu: 452231

Príslušenstvo k plávajúcej hadici
Kód produktu: 6141039

2 dielna hliníková teleskopická tyč na ...
Kód produktu: 170004

Hadicová spojka 38 mm je určená na spojenie ...
Kód produktu: 6141038

Bazénová kefa krátka - 26 cm slúži na ...
Kód produktu: 603003

 Čistiaca hubka s rukoväťou. Bez ...
Kód produktu: 603032

Špeciálna kefa na čistenie rohov, OCEAN
Kód produktu: 170133

Bazénový vysávač De Luxe s bočnými ...
Kód produktu: 170486

Samostatný vysávač so závažím, ...
Kód produktu: 603500

Sieťka hladinová Eco De Luxe je určená ...
Kód produktu: 1701343A

Držiak na šerpad s nádstavcom pre teleskopickú ...
Kód produktu: 3110070

Príslušenstvo k vysávačom pre mechanické ...
Kód produktu: 6034011

Bazénová kefa dlhá 45 cm slúži ...
Kód produktu: 78703

Teleskopická tyč je súčasťou bazénového ...
Kód produktu: 65311

Vysávač MX9 je hydraulický vysávač, ...
Kód produktu: 607014

Teleskopická tyč je súčasťou bazénového ...
Kód produktu: 65411

2 dielna hliníková teleskopická tyč na ...
Kód produktu: 170003

Príslušenstvo pre plávajúce hadice
Kód produktu: 698081

Príslušenstvo pre plávajúce hadice
Kód produktu: 698091

Vďaka svojmu trojuhoľníkovému tvaru zoberie ...
Kód produktu: 603601

Držiak na šerpad s praktickou uchopovacou ...
Kód produktu: 3110014

Ocean Sieťka dnová Eco De Luxe je určená ...
Kód produktu: 170341A

Obsahuje: Sieťka hladinová, vysávač De ...
Kód produktu: 603807

Hubka na čistenie vodnej linky pôsobí ...
Kód produktu: 603033

Hadicové spony; materiál - nerez
Kód produktu: 0331132502

V kombinácii s plávajúcou hadicou a kefou/vysávačom ...
Kód produktu: 6543

Samostatný vysávač so závažím a spodnými ...
Kód produktu: 603400

VEKTRO V300 s prietokom vody 95 l/min. a ...
Kód produktu: 60546

Príslušenstvo k vysávačom pre mechanické ...
Kód produktu: 603401


36 ďalších
 123 >>

Jarná údržba a spustenie jazierka
Čo všetko je dobré skontrolovať pred samotným spustením jazierka?

Vodný kameň na fólií
Vodný kameň v jazierku - význam, prevencia, odstránenie.

Vodný kameň v jazierkovej technológií
Vodný kameň v čerpadle či na UV lampe - Ako sa ho zbaviť?
KONTAKTY

E-shop
 +421 905 500 955
 +421 948 871 558

Bazény Compass a Prestrešenia
 +421 911 545 479
 +421 907 545 479


© Všetky práva vyhradené - www.aquapond.sk
Tvorba eshopov© Copyright 2011 | bazény | Porovnání cen, srovnání zboží | Porovnanie cien na Pricemania.sk | Tovar.sk - porovnanie cien | Tvorba eshopov od Grandiosoft

Kontaktný formulár | Obchodné podmienky | Mapa stránok | Platforma RSO


Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam