logo

Menu


Biobazény a kúpacie jazierka


Komfortný biobazén verzus krásne kúpacie jazierko

Spoločnou vlastnosťou biobazénov a kúpacích jazierok je spôsob filtrácie vody, pri ktorom sa nepoužívajú chemikálie. Voda v nich je celoročne priezračná bez používania chemkálií, nedráždi pokožku a nevyvolá alergické reakcie. Rozdiel medzi biobazénmi a kúpacími jazierkami je pomere poskytovaného komfortu a prirodzenosti. Biobazény pôsobia menej prírodne ale poskytujú komfort ako bazény. Kúpacie jazierka sú budované s dôrazom na krásu a prirodzenosť. Táto kategorizácia bola vytvorená s cieľom poskytnúť každému, kto chce plávať v biologicky čistej vode bez chlóru to najlepšie riešenie komfortného biobazéna alebo prekrásneho kúpacieho jazierka. Viac o rozdieloch v samostatných kapitolach Biobazény a Kúpacie jazierka.


Spojenie výhod bazénu a okrasného jazera

V kúpacej časti biobazéna/kúpacieho jazierka nie sú vysadené vodné rastliny, takže nie sme obmedzený v plávaní. Okolo časti určenej na plávanie sú partie pri brehoch okrášlené vodnými rastlinami.  Pri ich prevádzke sa nepoužíva chémia a nevypúšťajú sa ani po ukončení kúpacej sezóny. Počas, ale aj mimo kúpacej sezóny (od septembra do mája) dotvárajú architektúru záhrady a pre svojich užívateľov sú veľmi atraktívne.


 

Často kladené otázky o biobazénoch a kúpacích jazierkach

Aký je rozdiel medzi biobazénmi a kúpacími jazierkami?

Biobazény sú bazény s biologickou filtáciou ( nie s AQUADIAMANTE ). Ako aj z názvu vyplýva, sú predovšetkým bazény, čiže slúžia hlavne na kúpanie a poskytujú rovnaký komfort ako chemicky ošetrované klasické bazény. Vynikajú eleganciou, ale nie prírodzeným vzhľadom ako kúpacie jazierka. Majú biologickú, nie chemickú filtráciu na báze dezinfekcie. Biologická filtrácia je spôsob filtrácie vody pri ktorej pomocou užitočných baktérií znižujeme obsah živín vo vode na takú úroveň, pri ktorej sa sa tvorba rias spomaľuje. Ako doplnkovú filtráciu k biologickej filtrácií môžeme použiť mechanické filtre, sterilizáciu vody pomocou UV lámp alebo chemickú filtráciu fo forme absorpčných substrátov, ktoré viažu z vody fosforečnany - hlavný zdroj tvorby rias.

Kúpacie jazierka sú jedinečné stavby záhradnej architektúry, ktoré nádherne spájajú prírodu s možnosťou kúpania. Vďaka pomerne veľkej vodnej ploche, ktorá nerušene pokračuje aj do rastliných zón kúpacieho jazierka, použitým okrasným kameňom a vodným rastlinám vynikajú prirodzenosťou a pôsobia relaxačne a zároveň reprezentatívne. Kúpacie jazierka nie je možné prekryť, plnia hlavne estetickú funkciu, funkcia kúpania je až na druhom mieste.

Aké sú výhody biobazénov a kúpacích jazierok oproti klasickým bazénom?

Výhody biobazénov/kúpacích jazierok s biologickou filtráciou oproti chemicky ošetrovaným bazénom:

 • kúpanie v biologicky filtrovanej živej bazénovej vode, rozdiel v kvalite vody je citeľný
 • sú vhodné aj pre ľudí s alergiou - absencia chemikálií pri filtrácií vody
 • pri filtrácií vody sa nepoužívajú dezinfekčné prostriedky ako chlór, soľ...
 • technická vybavenosť ako napr. protiprúd, ohrev vody, zakrytie hladiny ako u klasických bazénov
 • kvôli udržiavaniu kvality vody nie je nutná každoročná výmena vody
 • sú ekologické, nezaťažujú životné prostredie
 • ani pri zazimovaní sa nepoužívajú chemické prípravky
 • je to kombinácia výhod bazénu a okrasného jazierka
 • dopĺňa záhradnú architektúru, je sa načo pozerať aj mimo kúpacej sezóny
 • majú nižšie prevádzkové náklady ako chemicky ( chlór, soľ ...) upravené bazény
 • biologická úprava vody, netreba dávkovať chémiu - nevyvolajú alergiu
 • voda sa udržiava čistá pomocou biologického filtračného systém
 • technická vybavenosť ako napr. protiprúd, ohrev vody... okrem zakrytia hladiny ( lamelové prekrytie a prestrešenie ) ako u klasických bazénov
 • veľká variabilita tvarových riešení a použitých materiálov: okrasné kamene, vodné rastliny
 • vďaka plytkým zónam je rýchlejší prirodzený ohrev vody - kúpacia sezóna až 4 mesiace
 • v chladnejšom období, kedy sa už nedá kúpať, plní estetickú funkciu
 • v zimnom období sa dá na zamrznutej vodnej ploche aj korčuľovať

V čom spočíva údržba ?

Údržba kúpacieho jazera počas vegetácie spočíva v priebežnom čistení stien kúpacej zóny kefou, vysávaní dna kúpacej časti vysávačom podobne ako pri bazénoch, ďalej v odstraňovaní odumretých rastlinných zvyškov a odvodnení čerpadla pred príchodom zimy. Vysávanie je možné automatizovať.

Aké vysoké sú prevádzkové náklady?

V porovnaní s chemicky ošetrenými bazénmi, kúpacie jazerá alebo biobazény majú nižšie prevádzkové náklady. Pri klasických bazénoch musíte do vody vyliať nie lacné chemikálie na udržanie kvality vody. Tieto prípravky u citlivých osôb môžu vyvolať alergiu. Oproti bazénom pri biobazénoch/kúpacích jazerách s filtračným systémom jediné prevádzkové náklady sú náklady na chod úsporných čerpadiel. Pri biobazéne/kúpacom jazere s rozlohou 50 m2 je to cca 5.0 kWh/deň, 1 kWh = cca 0,17 €, celkové prevádzkové náklady predstavujú cca 0,85 €/deň,  25 €/mesiac. Pri domácnostiach s nižšou tarifou za el. energiu sú náklady ešte nižšie.

Aká je údržba v priebehu roka?

Údržba spočíva v starostlivosti o vodné rastliny a v odstraňovaní mechanických nečistôt z vodnej plochy. Listy vodných rastlín treba na jar zrezať, očistiť od suchých listov. Priebežne treba čistiť skimmer ako aj hrubý filter pred čerpadlom. Biobazén/kúpacie jazierko nie je potrebné každoročne vypúšťať, voda v ňom môže zostať roky, voda neobsahuje žiadne chemické prípravky ani škodlivé produkty organického pôvodu. Potrebné je len doplniť odparenú vodu. Zabezpečujeme odborný servis a údržbu našich biobazénov a kúpacich jazierok.

Koľko mesiacov  je biobazén/kúpacie jazerko v prevádzke?

Prevádzka - spustenie biofiltrácie a kolobehu vody v biobazéne/kúpacom jazierku sa začína v polovici marca a končí koncom novembra. Pred zimou treba odvodniť čerpadlá. Vodná hladina v zime zamŕza.


Aká je najmenšia  možná plocha kúpacieho jazera?

Najmenšia možná vodná plocha sa pohybuje okolo 35 m2.

Môžu byť v kúpacom jazere rybky?

Našou úlohou je stavať biobazény/kúpacie jazierka s najlepšou kvalitou vody a tomuto cieľu musíme aj všetko podriadiť. Samozrejme biobazén/kúpacie jazero nemôžeme chápať ako typický rybník, ale môžeme mať maximálne 2 kusy malých rybiek na 60 m2 vodnej plochy, ako na okrasu, viac nie. Nielen že sa dajú v priezračnej vode nádherne pozorovať ale sú aj užitočné, totiž požierajú larvy komárov, z toho dôvodu ich nie je potrebné prikrmovať.

Ako často treba vymienať vodu ?

V biobazénoch/kúpacích jazierkach netreba pravidelne vymieňať vodu ako pri bazénoch. Biologický filtračný systém sa postará o trvalú kvalitu vody. Doplniť treba len odparenú vodu a vodu odsatú vysávačom. V lete odpar môže byť aj 1 cm za deň. Je potrebné ďalej vysávačom odsať nečistoty zo dna jazera a z kameňov. Vtedy odsávame nečistoty spolu s vodou, túto vodu nepúšťajme naspäť do jazera, ale radšej na rastliny v záhrade.

Aké veľké má by kúpacie jazero/biobazén?

Záleží od toho akú veľkú kúpaciu zónu zákazník požaduje. Ak si klient želá napríklad biobazén/kúpacie jazierko s kúpacou zónou 3,5 x 9 m čiže 32 m2 vodnej plochy, je potrebné ešte pripočítať 7-10 m2 na filtračnú zónu s vodnými rastlinami, čiže celková vodná plocha pri kúpacej zóne 3,5 x 10 m bude cca 43 m2. Ak si želáme viac rastlinnej zóny, aby naše kúpacie jazierko pôsobilo krajšie, môžeme pridať ešte napr. ďalších 10 -15m2 nefiltračných rastlinných zón. Konečná celková vodná plocha bude teda 50 - 60 m2. V každom prípade ale filtračná zóna musí tvoriť minimálne 15 - 20% z celkovej vodnej plochy, zvyšok môže byť využitý na plávanie.

Koľko stojí biologický bazén alebo kúpacie jazierko ?

Ich cena je na rovnakej úrovni ako cena bazénov.

Realizácia biobazéna/kúpacieho jazierka pozostáva z nasledovných častí:

1. Výkopové a stavebné práce - vymurovanie kúpacej zóny biobazéna/kúpacieho jazierka. Cena týchto prác pri rozlohe kúpacej zóny 3,5 m x 8 m sa pohybuje okolo 4000 Eur. Tieto práce je možné realizovať aj svojpomocne.

2. Technologická časť realizácie, ktorá obsahuje návrh biobazéna/kúpacieho jazierka, dodávku a montáž 1,5 mm hrubej hydroizolačnej fólie s geotextíliou, skúšku vodotesnosti, skimmer - hladinový zberač, čerpadlá, rozvodovú čerpadlovú šachtu s ventilmi, rozvodné potrubia, biologický filtračný systém, filtračné vrstvy, rastlinné substráty, riečny štrk, pramenný kameň, vodné rastliny, vysávač dnových nečistôt, sieťku, kefku, dekoračné kamene, vodné osvetlenie 300 W/12 V, dažďový prepad,  elektrický rozvádzač a záruku 2-5 rokov. Cena technologickej časti biobazéna/kúpacieho jazierka s vodnou plochou okolo 45-50 m2 sa začína od cca 11.000 Eur.

3. Ostatná doplnková výbava - biobazén/kúpacie jazierko môžeme vybaviť aj napr. protiprúdom, čistiacim robotom, LED svetlami, chrličom alebo kaskádou.

Aká je najmenšia možná plocha jazera a koľko stoj?

Najmenšia vodná plocha pre biobazén/kúpacie jazierko je okolo 35 m2, pri ktorej je možné vytvoriť kúpaciu zónu o veľkosti 3 m x 6 m.  Celkové realizačné náklady ( výkopové pr. + stavebné pr. + technologická časť ) pri takejto rozlohe sa pohybujú okolo 13.000 Eur.

Rôzne doplnky k bazénom a jazierkam si môžete zakúpiť i v našom e-shope

Je možná realizácia svojpomocou?

Výkopové a stavebné práce je možné realizovať aj svojpomocne, podľa projektu vypracovaného našou firmou, avšak montáž hydroizolácie a filtračnej technológie kvôli poskytovanej záruke na dielo realizuje výhradne naša firma - AQUAPOND s.r.o..

V prípade ďalších otázok, kontaktujte nás, prosím.

Plánujete výstavbu bazéna, prestrešenia alebo kúpacieho jazierka? Chceli by ste vedieť aké sú možnosti a presné náklady? Máte otázky ohľadne bazénov, prekrytí, technológií alebo doplnkovej výbavy? Poradíme Vám optimálne riešenie do Vašej záhrady. Prosím vyplňte doleuvedený kontaktný formulár alebo nás kontaktujte na tel. číslach  0907 545 479 alebo 0911 545 479, ďakujeme.

Montáž Compass bazénov na kľúč vrátane stavebných prác !

 


Vážení zákazníci!

Kvôli vysokému dopytu Vám odporúčame v prípade záujmu o realizáciu v jarných termínoch kontaktovať nás už teraz.


 

Bližšie info: AQUAPOND s.r.o.,

tel: +421 907 545 479

email: bartal@aquapond.sk© Všetky práva vyhradené - www.aquapond.sk
Tvorba eshopov© Copyright 2011 | bazény | Porovnání cen, srovnání zboží | Porovnanie cien na Pricemania.sk | Tovar.sk - porovnanie cien | Tvorba eshopov od Grandiosoft

Kontaktný formulár | Obchodné podmienky | Mapa stránok | Platforma RSO


Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť